Абонаментна поддръжка на
компютри и компютърна техника

Ако сте малка или средна по големина фирма назначаването на специалист на длъжност "Системен администратор" едва ли би било рентабилно за Вас. Ние Ви предлагаме комплексно решение за всички компютърни проблеми, които съпътстват един съвременен бизнес. Фирмената абонаментна компютърна поддръжка, която извършваме на територията на град Бургас и Бургаска област ще сложи край на хаоса, възникнал при проблем от софтуерно или хардуерно естество.

При спешни случаи, дори и в празнични дни и извън работно време, се ангажираме да възстановим нормалният работен процес.

Наше задължение ще е да инсталираме, преинсталираме, конфигурираме и администрираме Windows, Linux и Unix базирани работни и сървърни компютри.Ще Ви осигурим надежна защита срещу интернет атаки, вируси, спам, шпионски и друг злонамерен софтуер. Системно ще архивираме важните за Вас документи и кореспонденцията във фирмената ви електронна поща.

Бихме могли да направим пълен опис на наличния хардуер в офиса и да дадем препоръки за неговото обновяване. "Информационно обслужване" АД, клон Бургас се гордее с хардуерната си поддръжка, която се обслужва от експертен персонал в нашия компютърен сервиз, в който абонатите ни се ползват с предимство пред останалите клиенти.

След цялостен анализ на потребността Ви от компютърна поддръжка, "Информационно обслужване" АД, клон Бургас може да пригоди някой от фирмените си абонаментни планове към Вашите нужди.

Абонаментни планове и цени за поддръжка на компютри:

Абонаментен план

Минима

Стандарт

Експерт

Цена на компютър до 6 бр.

15 лв.

25 лв.

35 лв.

Цена на компютър от 6 до 12 бр.

-

22 лв.

32 лв.

Цена на компютър над 12 бр.

-

19 лв.

29 лв.

Софтуерна поддръжка

Да

Да

Да

Абонаментен план

Минима

Стандарт

Експерт

Хардуерна поддръжка

He

Да

Да

Планирани посещения на масец

1

2

4

Време за реакция

до 4 часа

до 2 часа

до 2 часа

Поддръжка на локални мрежи

Не

Да

Да

Архив на документи и поща

Не

Да

Да

Абонаментен план

Минима

Стандарт

Експерт

Помощ по телефона

Да

Да

Да

Помощ по skype и icq

Не

Да

Да

Отдалечен достъп

Не

Да

Да

Поддръжка на сървър

-

Платена

Безплатна

Поддръжка в извънработни дни

Не

Не

Да

Всички цени са с ДДС.